When will Israel start speaking to its friends? – opinion

When will Israel start speaking to its friends? – opinion

Tomas Sandell | 5 June 2023 | Jerusalem Post Some three weeks ago a delegation from the Sweden Democrats made what they had considered to be a historic visit to Israel. No longer would those in the Israeli government have to ask themselves what Sweden’s second largest...
Ny ranking EU:s Israelpolitik – SD i topp och V i botten

Ny ranking EU:s Israelpolitik – SD i topp och V i botten

Av Jacob Zetterman | 28 april 2023 | Tidningen Dagen “Det är alla EU-medborgares rättighet att känna till hur deras nationella partier röstar i frågor som rör Israel”, säger Tomas Sandell Med hjälp av ett researchföretag har de studerat hur man röstat i frågor som...